phuong-phap-phong-van-star

Phương pháp phỏng vấn STAR

Hôm nay, Nga muốn chia sẻ một phương pháp đặt câu hỏi khác khá hiệu quả và thường được sử dụng trong phỏng vấn, phương pháp phỏng vấn STAR thuộc...

phong-van-hanh-vi

Phương pháp phỏng vấn hành vi – BEI

Trong quá trình làm tuyển dụng, Nga thường sử dụng phương pháp phỏng vấn hành vi khi muốn tìm hiểu về kinh nghiệm làm việc cũ của ứng viên. Phương...

Tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi

Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội

Từ đầu năm 2016, khi đi các hội thảo nhân sự, câu hỏi Nga thấy được quan tâm nhất là vấn đề tiền lương đóng BHXH sẽ tính như thế...