Tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi

Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội

Từ đầu năm 2016, khi đi các hội thảo nhân sự, câu hỏi Nga thấy được quan tâm nhất là vấn đề tiền lương đóng BHXH sẽ tính như thế...