Tien-luong-dong-bao-hiem-xa-hoi

Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội

// Published June 11, 2016 by ngahr

Từ đầu năm 2016, khi đi các hội thảo nhân sự, câu hỏi Nga thấy được quan tâm nhất là vấn đề tiền lương đóng BHXH sẽ tính như thế nào? Khoản nào phải đóng, khoản nào không. Qua thực tế công việc, được tư vấn từ anh/chị đang làm tại bảo hiểm quận và một khóa đào tạo liên quan đến tiền lương tham gia BHXH, Nga xin chia sẻ một số thông tin như sau

Văn bản tham khảo bao gồm:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hanhf một số điều của Luật bảo hiểm về BHXH bắt buộc.

Ngoài ra, có nghị định 05/2015/NĐ-CP và thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH liên quan đến tiền lương.

Tiền lương đóng BHXH đang được quy định như sau

 • Năm 2016 và 2017: Mức lương + Phụ cấp lương
 • Năm 2018 trở đi: Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác.

Trong đó:

Mức lương được trả theo công việc hoặc theo chức danh là mức lương ghi trong thang lương hoặc bảng lương do doanh nghiệp xây dựng. Ví dụ: trong bảng lương doanh nghiệp, nhân viên kế toán tổng hợp mức lương 8 triệu/ tháng.

Phụ cấp lương:  là khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến

Như vậy có các loại phụ cấp như:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh; 
 • Phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động;
 • Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác: là các khoản tiền ngoài mức lương và PC lương có liên quan đến thực hiện công việc nhưng trừ các khoản sau- Khoản thu nhập khác ngoài lương:

 • Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến;
 • Tiền ăn giữa ca;
 • Tiền hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại.
 • Tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
 • Hỗ trợ ma chay, cưới hỏi, sinh nhật,..
 • Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ

Ví dụ các khoản bổ sung khác như: lương năng suất, lương chuyên cần, lương theo vị trí làm việc (chức danh thực tế làm nhân viên hành chính nhưng có kiêm nhiệm thêm công việc lưu trữ của văn thư => được hưởng thêm 1 khoản tiền cho vị trí này)

Như vậy để giảm số tiền đóng BHXH, trên thực tế, trong năm 2016-2017, người sử dụng lao động có thể chuyển các khoản tiền lương của người lao động sang khoản bổ sung khác. Từ năm 2018, thì phải chuyển các phần tiền không muốn đóng BHXH sang các khoản thu nhập ngoài lương, cách tốt nhất là chuyển về tiền thưởng năm và phân bổ theo tháng làm việc. Điều này yêu cầu nhân sự phải có một kế hoạch phân bổ tiền lương chính xác cũng như khéo léo trong cách phân phối các khoản thu nhập của người lao động. Bài viết sau Nga sẽ gửi đến một bảng lương cụ thể để anh/chị dễ hình dung.

Trong vấn đề này, anh/chị làm bảng lương cần lưu ý 1 chút, em đã gặp trong thực tế nhiều anh chị, ghi tiền hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ gửi xe,… trên bảng lương là phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe => Điều này dẫn đến việc phải đóng cả phí BHXH cho các khoản hỗ trợ này. Do đó, cần cẩn thận khi sử dụng từ phụ cấp, đôi khi BHXH họ chỉ căn cứ vào từ ngữ doanh nghiệp sử dụng để làm căn cứ thu phí BHXH.

Nga HR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *